Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omalizumab

Klassificering: 2

Preparat: Xolair®

ATC kod: R03DX05

Substanser: omalizumab

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Om möjligt, bör dock omalizumab undvikas, då erfarenheten av behandling under graviditet är begränsad.

Bakgrund

Omalizumab är en monoklonal antikropp som binder till IgE och som ges som injektioner vid astmabehandling. Erfarenhet av  användning under graviditet saknas fortfarande till stor del. Omalizumab passerar placentabarriären. Även om en missbildningsframkallande effekt är osannolik kan andra ogynnsamma effekter på fostret tänkas ske varför exponering under graviditet, om möjligt, bör undvikas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall med uppgiven exponering för omalizumab – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2016-03-13

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Namazy J, Cabana MD, Scheuerle AE, Thorp JM, Chen H, Carrigan G et al. The Xolair Pregnancy Registry (EXPECT): the safety of omalizumab use during pregnancy. J Allergy Clin Immunol. 2015;135:407-12. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter