Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omega-3-triglycerider

Klassificering: 1

Preparat: Eskimo®-3, Omacor, Pikasol Forte

ATC kod: C01, C10AX06

Substanser: fiskolja, fiskolja, rik på omega-3-syror, omega-3-syratriglycerider

Bedömning

Omega-3-triglycerider kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Det är inte rimligt att omega-3-triglycerider skulle kunna utöva en fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 7196 barn till kvinnor, som uppgivit sig ha använt omega-3-triglycerider under graviditet: Av barnen hade 132 (1,8%) en missbildningsdiagnos (mot 150 förväntade), vilket alltså är en tämligen normal frekvens. Det finns inte heller någon grupp av missbildningar som var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter