Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Omeprazol

Klassificering: 1

Preparat: Losec, Losec®, Omecat, OMEP, Omeprazol ABECE, Omeprazol Actavis, Omeprazol AGP, Omeprazol Alternova, Omeprazol Apofri, Omeprazol Arrow, Omeprazol Aurobindo, Omeprazol Bluefish, Omeprazol Distriquimica, Omeprazol Mylan, Omeprazol Orifarm, Omeprazol Pensa, Omeprazol ratiopharm, Omeprazol Sandoz, Omeprazol Teva, Omestad, Omezolmyl, Omona

ATC kod: A02BC01

Substanser: omeprazol, omeprazolmagnesium, omeprazolnatrium

Bedömning

Omeprazol kan användas under graviditet utan någon risk för fosterskada. Det finns betryggande erfarenheter av omeprazolanvändning under graviditet och inga hållpunkter för att omeprazol kan vara fosterskadande har framkommit. Vid återkommande besvär och behov av längre tids användning, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Några större och ett par relativt begränsade studier finns publicerade över graviditetsutfallet efter intag av omeprazol [1-7]. En av dem omfattade 955 barn vars mödrar använt omeprazol, varav flertalet exponerats (863) i tidig gravidet [4]. Inga tecken på skador fanns hos barnen i någon av studierna, vare sig vid födseln eller vid uppföljning upp till 3 års ålder. I en dansk studie som omfattade över 3600 barn som fötts efter moders användande av protonpumpshämmare under tidig graviditet, sågs inte heller någon ökad risk för fosterskador [2].

Ett samband mellan behandling med syrahämmande läkemedel under graviditeten och astma hos barnen har emellertid påvisats. Det är dock troligt att sambandet inte beror på medicineringen utan på andra faktorer, till exempel den gastroesofageala sjukdomen i sig och/eller maternell astma [8].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 12 316 barn vars mödrar uppgivit användning av omeprazol i tidig graviditet. Missbildningsdiagnos fanns hos 236 (1,9%) vilket, om något, är en något låg frekvens. Ingen speciell typ av missbildning förefaller vara överrepresenterad.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Matok I, Levy A, Wiznitzer A, Uziel E, Koren G, Gorodischer R. The safety of fetal exposure to proton-pump inhibitors during pregnancy. Dig Dis Sci. 2012;57(3):699-705. PubMed
  2. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010;363:2114-23. PubMed
  3. Diav-Citrin O, Arnon J, Shechtman S, Shaefer C, van Tonningen MR, Clementi M et al. The safety of proton pump inhibitors in pregnancy: a multicentre prospective controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2005;21:269-75. PubMed
  4. Källén BA. Use of omeprazole during pregnancy no hazard demonstrated in 955 infants exposed during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;96:63-8. PubMed
  5. Ruigomez A, Garcia Rodriguez LA , Cattaruzzi C, Troncon MG, Agostinis L, Wallander MA et al. Use of cimetidine, omeprazole, and ranitidine in pregnant women and pregnancy outcomes. Am J Epidemiol 1999;150:476-81. PubMed
  6. Kallen B. Delivery outcome after the use of acid-suppressing drugs in early pregnancy with special reference to omeprazole. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:877-81. PubMed
  7. Lalkin A, Loebstein R, Addis A, Ramezani-Namin F, Mastroiacovo P, Mazzone T et al. The safety of omeprazole during pregnancy: a multicenter prospective controlled study. Am J Obstet Gynecol 1998;179:727-30. PubMed
  8. Lai T, Wu M, Liu J, Luo M, He L, Wang X et al. Acid-Suppressive Drug Use During Pregnancy and the Risk of Childhood Asthma: A Meta-analysis. Pediatrics. 2018;141(2):e20170889 PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.