Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orfenadrin

Klassificering: 2

Preparat: Disipal, Lysantin, Norflex®, Norgesic®

ATC kod: M03BC01, M03BC51, N04AB02

Substanser: orfenadrin, orfenadrincitrat, orfenadrinhydroklorid

Bedömning

Användning av orfenadrin under graviditet skall för säkerhets skull undvikas då erfarenheten är begränsad. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Orfenadrin för sig och kombinationen med paracetamol är muskelavslappande och används också vid parkinsonism. En amerikansk studie rapporterar om 411 nyfödda barn som hade exponerats för orfenadrin under första trimestern. Missbildningsfrekvensen var snarare något lägre än förväntat [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 90 barn vars mödrar rapporterat användning av orfenadrin. Fem barn hade en missbildningsdiagnos mot 2 förväntade. Missbildningsfrekvensen verkar således vara något hög. Ett barn hade ösofagusatresi, ett hade en handdeformitet, två barn hade ventrikelseptumdefekt (varav ett med en samtidig förmaksseptumdefekt), och ett barn hade hypospadi. Det tycks inte finnas något särskilt mönster, och tillsvidare får man förmoda att den något höga missbildningsfrekvensen är slumpbetingad. Fyndet bör dock följas upp.

Uppdaterat: 2017-11-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter