Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orlistat

Klassificering: 2

Preparat: alli, Beacita, Orlistat Ebb, Orlistat STADA, Xenical®

ATC kod: A08AB01

Substanser: orlistat

Bedömning

Erfarenhet av användning av orlistat under graviditet saknas i stor utsträckning. Det finns inga hållpunkter för att substansen skulle ha någon teratogen effekt, men den ringa erfarenheten av användning under graviditet gör att det inte helt säkert går att uttala sig. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Det finns inga epidemiologiska studier över orlistat under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns hittills 263 exponeringar angivna. Tre av barnen (mot 5-6 förväntade) hade en missbildningsdiagnos. Ett barn hade anencefali, ett en tibia-fibula krökning och ett barn hade en ospecificerad missbildning i manliga genitalia. Sannolikt har missbildningarna inget med exponeringen att göra.

Uppdaterat: 2018-02-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.