Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ormgiftserum

Klassificering: 1

Preparat: Antivenin Micrurus Fulvius (North American Coral Snake Antivenin), Antytoksyna jadu zmij, Banded Krait Antivenin, Black Snake Antivenom, Brown Snake Antivenom, Cobra Antivenin, Crofab Crotalidae Polyvalent, Death Adder Antivenom, European Viper Venom Antiserum, Green Pit Viper, King Cobra Antivenin, Lyophilised Polyvalent Anti-Snake Venom Serum, Malayan Pit Viper Antivenin, Polyvalent antivenom, lyophylised, SAIMR Boomslang Antivenom, SAIMR Echis Ocellatus/Pyramidum, SAIMR Polyvalent Antivenom, Snake Antivenin I.P., Soro Antibotropico-Crotalico, Soro Antibotropico-Laquetico, Taipan Antivenom, Tiger Snake Antivenom, Viekvin, ViperaTAb

ATC kod: J06AA03

Substanser: antiserum mot Vipera berus och Vipera ammodytes, IgG Fab fragment (häst), antitoxin mot ormgift

Bedömning

Ormgiftserum kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Obetydligt med data finns över användning av ormgiftserum under graviditet. Det är emellertid osannolikt att behandlingen kan ha en fosterskadande effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall med denna exponering – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.