Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oseltamivir

Klassificering: 2

Preparat: Ebilfumin, Tamiflu, Tamiflu®

ATC kod: J05AH02

Substanser: oseltamivir, oseltamivirfosfat

Bedömning

Det finns inga studier som tyder på att oseltamivir ökar risken för fosterskador eller medför andra negativa effekter för fostret. Användning under första trimestern bör ändå ske återhållsamt, tills mer erfarenhet finns av behandling i tidig graviditet. Vid epidemi eller pandemi med svårare influensa eller om den gravida kvinnan har särskilda riskfaktorer, kan dock oseltamivir ges som terapi eller profylax även under första trimestern enligt gällande rekommendationer.

Bakgrund

Oseltamivir används som terapi eller profylax mot influensa. Under influensaepidemier finns en ökad risk för gravida kvinnor att drabbas av svårare komplikationer, speciellt längre fram i graviditeten [1]. Varken studier bland gravida kvinnor eller djurexperimentella data talar för att oseltamivir skulle påverka fosterutvecklingen negativt [2-5]. Majoriteten av de gravida kvinnorna i undersökningarna hade dock använt oseltamivir i andra eller tredje trimestern. Användning under tidig graviditet bör därmed ske med viss återhållsamhet. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 28 barn vars mödrar uppgivit användning av oseltamivir under tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos, en ospecificerad missbildning av cirkulationsorganen.

Uppdaterat: 2019-01-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Silasi M, Cardenas I, Kwon JY, Racicot K, Aldo P, Mor G. Viral infections during pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2015;73:199-213. PubMed
  2. Ehrenstein V, Kristensen NR, Monz BU, Clinch B, Kenwright A, Sørensen HT. Oseltamivir in pregnancy and birth outcomes. BMC Infect Dis. 2018;18(1):519. PubMed
  3. Graner S, Svensson T, Beau AB, Damase-Michel C, Engeland A, Furu K et al. Neuraminidase inhibitors during pregnancy and risk of adverse neonatal outcomes and congenital malformations: population based European register study. BMJ. 2017;356:j629. PubMed
  4. EMA. CHMP ASSESSMENT REPORT on Novel Influenza (H1N1) outbreak EMEA/H/A-53/1172 http://goo.gl/wde9bO [updated 2009-05-07, cited 2014-07-16]. EMA
  5. Wollenhaupt M, Chandrasekaran A, Tomianovic D. The safety of oseltamivir in pregnancy: an updated review of post-marketing data. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014;23:1035-42. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter