Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Östriol

Klassificering: 1

Preparat: Blissel, Estrokad, Oestriol Aspen, Oestriol Imi Pharma®, Oestriol Mylan, Ovesterin, Ovesterin®

ATC kod: G03CA04

Substanser: estriol

Bedömning

Östriol kan utan risk tillföras under graviditet.

Bakgrund

Östriol är ett svagt östrogen som har indikationen lindring av lokala östrogenbristsymptom. Det är osannolikt att behandling under graviditet skulle kunna ha negativ påverkan på fostret. Endast 13 barn i det svenska Medicinska födelseregistret var exponerade för östriol – inget av dem hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.