Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxaliplatin

Klassificering: 3

Preparat: Eloxatin, Oxaliplatin Accord, Oxaliplatin Actavis, Oxaliplatin Ebewe, Oxaliplatin Fresenius Kabi, Oxaliplatin Hospira, Oxaliplatin medac, Oxaliplatin Pfizer, Oxaliplatin SUN, Oxaliplatin Teva, Oxaliplatin Vianex, Oxaliplatin Winthrop

ATC kod: L01XA03

Substanser: oxaliplatin

Bedömning

Användning av oxaliplatin under graviditet skall undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Om exponering skett före eller kring konception kan det finnas skäl att föreslå vidare fosterdiagnostik.

Bakgrund

Oxaliplatin är en cytotoxisk platinaförening som i laboratorieförsök också visats ha mutagena effekter. Erfarenheter av oxaliplatin under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra barn, vars mödrar fått platinabaserade cytostatika – inget av barnen hade någon missbildning. Ett av barnen var exponerat för oxaliplatin.

Om mannen behandlats vid tidpunkten för spermatogenes (ungefär upp till 3 månader före konception) eller kvinnan behandlats före eller kring konception bör risk kunna finnas för en kromosomavvikelse hos fostret.

Uppdaterat: 2017-10-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.