Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxandrolon

Klassificering: 3

Preparat: Oxandrin, Oxandrolone, Oxandrolone Par Pharmaceutical Companies, Inc., Oxandrolone Watson

ATC kod: A14AA08

Substanser: oxandrolon

Bedömning

Anabola steroider, inklusive oxandrolon, skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet föreligger risk för en viss maskulinisering av ett kvinnligt foster. Vid sådana fall är det viktigt med remittering till specialist med erfarenhet av liknande situationer för ställningstagande till graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Oxandrolon har anabola och androgena effekter. Om ett kvinnligt foster exponerats kan en viss maskulinisering ske med utveckling av en intersex med sammanväxning av labia minora och clitorisförstoring. Maskuliniseringen av det indifferenta genitalanlaget sker genom inverkan av fetala androgener och denna effekt kan härmas av exogent tillförda androgener. Störst risk föreligger under vecka 8-12. Vid senare exponering kan främst clitorisförstoring förväntas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 39 kvinnor, vilka uppgivit användning av anabola steroider i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildning, en deformitet av en hand. Endast ett barn var exponerat för oxandrolon – barnet hade ingen missbildning.

Uppdaterat: 2018-03-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.