Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxibuprokain

Klassificering: 1

Preparat: Fluress, Optax, Oxibuprokain Bausch & Lomb, Thilorbin

ATC kod: S01HA02, S01JA51

Substanser: oxibuprokain, oxibuprokainhydroklorid

Bedömning

Ögondroppar med oxibuprokain kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Oxibuprokain är ett lokalanestetikum som används i ögondroppar. Systemisk absorption är ringa och någon risk för fosterskada kan inte rimligen finnas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns åtta barn med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.