Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oximetazolin

Klassificering: 1

Preparat: Iliadin, Iliadin®, Nasin®, Nasivin ohne Konservierungsstoffe Dosiertropfer für Babys, Nezeril®, Rhinox, Vicks Sinex

ATC kod: R01AA05

Substanser: oximetazolin, oximetazolinhydroklorid

Bedömning

Näsdroppar och nässpray med oximetazolin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Oximetazolin används i näsdroppar och nässpray. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 3 401 barn vars mödrar uppger sig ha använt oximetazolin i tidig graviditet. Av barnen hade 73 (2,1%) någon missbildningsdiagnos mot 71 förväntade. Frekvensen missbildningar är således nära den förväntade. Det fanns inte heller någon speciell typ av missbildningar som var överrepresenterad. Andelen barn som var för tidigt födda (5,6% mot 6,2% förväntat), eller lågviktiga (3,6% mot 4,4% förväntat) var snarast lägre än förväntat.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.