Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxitetracyklin – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Oxytetracyclin-Augensalbe Jenapharm, Terracortril med polymyxin B, Terracortril med Polymyxin B, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril®, Terracortril® med Polymyxin B, Terramycin®-polymyxin B, Terramycin-Polymyxin B

ATC kod: D06AA03, D07CA01, S01AA04, S03CA04

Substanser: oxitetracyklin, oxitetracyklindihydrat, oxitetracyklinhydroklorid, oxitetracyklinkalcium

Bedömning

Oxitetracyklin-polymyxin B för utvärtes behandling kan utan risk användas under graviditet liksom kombinationen oxitetracyklin -polymyxin B-hydrokortison som ögon/öronpreparat.

Bakgrund

Oxitetracyklin används som ögon/örondroppar eller salva tillsammans med polymyxin B och hydrokortison i preparatet Terracortril med polymyxin B. Den systemiska absorptionen är inte tillräckligt stor för att kunna skada fostret vid normal användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 35 barn till mödrar som uppgett sådan användning. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-10-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Puhó EH, Szunyogh M, Métneki J, Czeizel AE. Drug treatment during pregnancy and isolated orofacial clefts in hungary. Cleft Palate Craniofac J 2007;44:194-202. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.