Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxybutynin

Klassificering: 2

Preparat: Ditropan, GELNIQUE, Kentera®, Oxibutynin AB Unimedic, Oxibutynin APL, Oxybutynin 2care4, Oxybutynin Accord, Oxybutynin Ebb, Oxybutynin Mylan, Oxybutynin Unimedic

ATC kod: G04BD04

Substanser: oxibutynin, oxibutyninhydroklorid

Bedömning

Med anledning av djurexperimentella fynd, vilkas relevans för den kliniska situationen dock är tveksam, bör oxybutynin undvikas i tidig graviditet. Om exponering skett finns det knappast något skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheterna av användning av oxybutynin under tidig graviditet är begränsade. I djurförsök har oxybutynin givit upphov till hjärt- och skelettmissbildningar. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 14 barn vars mödrar uppgivit användning av oxybutynin i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.