Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Oxytocin

Klassificering: 2

Preparat: Oxytocin Ebb, Oxytocin Pilum, Syntocinon, Syntocinon Novartis, Syntocinon Spray, Syntocinon®

ATC kod: H01BB02

Substanser: oxytocin

Bedömning

Exponering för oxytocin skall undvikas under tidig graviditet, då användningen möjligen kan orsaka uteruskontraktioner. Det är däremot inte sannolikt att oxytocin skulle kunna orsaka fosterskador.

Bakgrund

Oxytocin i injektions-/infusionsvätska används i samband med abort eller förlossning. Behandling i tidig graviditet kommer att vara mycket ovanlig varför frågan om fosterskador med denna beredningsform knappast är relevant.

Oxytocin används även i nässpray för stimulering av bröstkörteltömning, och det är rimligt att anta att exponering kan ske i graviditeter som inletts under pågående amning. Det är inte sannolikt att detta skulle kunna orsaka fosterskador. Däremot kan exponeringen möjligen orsaka uteruskontraktioner.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns nio barn vars mödrar uppgivit användning av oxytocin i nässpray i tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2019-03-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.