Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Palifermin

Klassificering: 2

Preparat: Kepivance®

ATC kod: V03AF08

Substanser: palifermin

Bedömning

Användning av palifermin för att minska komplikationer vid cytostatikabehandling kan förmodligen göras under graviditet utan att risken för fosterskador ökar.

Bakgrund

Palifermin är en tillväxtfaktor (en modifiering av den humana KGF, keratinocyttillväxtfaktorn) som påverkar epitelceller genom att stimulera proliferation och differentiering. Preparatet används som medel mot viss toxicitet vid behandling med cytostatika. Ur graviditets- och fostersynvinkel utgör cytostatikabehandlingen det största problemet och det är inte troligt att tillägg av palifermin ogynnsamt påverkar fosterutvecklingen ytterligare.

Inga erfarenheter finns av användning hos gravida kvinnor. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter