Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Palivisumab

Klassificering: 1

Preparat: Synagis, SYNAGIS

ATC kod: J06BB16

Substanser: palivizumab

Bedömning

Palivisumab kan användas i tidig graviditet utan att öka risken för fosterskada.

Bakgrund

Palivisumab är en monoklonal antikropp med specificitet mot RSV-virus som används profylaktiskt hos barn. Användning under graviditet är alltså inte sannolik, men om sådan exponering skett finns ingen anledning att tro att den skulle kunna öka risken för missbildning. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med en sådan exponering.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter