Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Palonosetron

Klassificering: 2

Preparat: Akynzeo, Aloxi, Palonosetron Accord, Palonosetron Fresenius Kabi, Palonosetron Macure, Palonosetron Reig Jofre, Palonosetron STADA

ATC kod: A04AA05, A04AA55

Substanser: palonosetron, palonosetronhydroklorid

Bedömning

Epidemiologiska data saknas om användning av palonosetron under tidig graviditet. För säkerhets skull skall därför användning av palonosetron under graviditet undvikas. Om kvinnan har använt palonsetron i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Palonosetron används som antiemetikum i samband med kemoterapi vid cancer och användning under graviditet kommer att vara sällsynt. I dessa sammanhang utgör givetvis kemoterapins eventuella skadliga effekter på fostret det dominerande problemet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.