Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pamidronat

Klassificering: 2

Preparat: Pamidrocell, Pamidronat Meda, Pamidronat Teva, Pamidronatdinatrium Pfizer, Pamifos

ATC kod: M05BA03

Substanser: pamidronatdinatrium, vattenfri, pamidronatdinatriumpentahydrat, pamidronsyra

Bedömning

Användning av pamidronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen. Om kvinnan har exponerats under tidig graviditet, är dock den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Pamidronat används vid behandling av och profylax mot hyperkalcemi och bendestruktion vid maligniteter. Användning under graviditet är ej sannolik och obetydlig erfarenhet finns av användning under graviditet. Pamidronat kan genom sin farmakologiska effekt med påverkan på kalciumhomeostasen medföra en risk för fostret och/eller det nyfödda barnet. Djurförsök har visat olika typer av rubbningar i benbildningen vilkas betydelse för människa är oklar.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2019-07-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.