Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Papaverin

Klassificering: 1

Preparat: Papaverin Meda, Papaverin Recip, Paveron N, Spasmofen®

ATC kod: A03AD01, N02AG01

Substanser: papaverin, papaverinhydroklorid, papaverinsulfat

Bedömning

Det finns inga hållpunkter för att papaverin skulle vara fosterskadande.

Bakgrund

Inga hållpunkter för att papaverin skulle vara humanteratogent finns i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 701 barn vars mödrar uppgivit användning av preparat innehållande enbart papaverin i tidig graviditet. Av dessa hade 21 barn hade någon missbildning (3,0%), mot 14-15 förväntade (2,1%). Missbildningsfrekvensen var något hög, men ökningen var inte statistiskt säkerställd och beror förmodligen på slumpen.

Papaverin ingår även i Spasmofen tillsammans med kodein, morfin, noskapin och skopolamin (se dessa dokument).

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.