Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Papillomvirusvaccin

Klassificering: 2

Preparat: Cervarix®, Gardasil, Gardasil 9, Silgard

ATC kod: J07BM01, J07BM02, J07BM03

Substanser: humant papillomvirus, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 11, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 16, virusliknande partiklar, rekombinant , L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 18, virusliknande partiklar, rekombinant , L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 31, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 33, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 45, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 52, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 58, virusliknande partiklar, rekombinant, L1 protein, humant papillomvirus (HPV) typ 6, virusliknande partiklar, rekombinant

Bedömning

Papillomvirusvaccination bör undvikas under graviditet, då säkerheten vid vaccinering av gravida inte är säkerställd. Det finns dock inget som tyder på att vaccinationen skulle påverka fostret negativt. Om vaccinering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning inte så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Viss erfarenhet finns för vaccination mot papillomvirus under graviditet och publicerade studier har inte visat någon ökad risk för fosterskada [1-5]. Det finns heller ingen anledning att förvänta sig att en vaccination mot papillomvirus skulle kunna ge fosterskadande effekter. Säkerheten är dock inte helt fastställd ännu

I det svenska Medicinska födelseregistret finns sex barn vars mödrar rapporterat att de blivit vaccinerade mot papillomvirus i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, Nordin JD, Romitti PA, Naleway AL, Klein NP et al. Maternal and Infant Outcomes After Human Papillomavirus Vaccination in the Periconceptional Period or During Pregnancy. Obstet Gynecol. 2017;130:599-608. PubMed
  2. Scheller NM, Pasternak B, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Hviid A. Quadrivalent HPV Vaccination and the Risk of Adverse Pregnancy Outcomes. N Engl J Med. 2017;376:1223-1233. PubMed
  3. Goss MA, Lievano F, Buchanan KM, Seminack MM, Cunningham ML, Dana A. Final report on exposure during pregnancy from a pregnancy registry for quadrivalent human papillomavirus vaccine. Vaccine. 2015;33:3422-8. PubMed
  4. Baril L, Rosillon D, Willame C, Angelo MG, Zima J, van den Bosch JH et al. Risk of spontaneous abortion and other pregnancy outcomes in 15-25 year old women exposed to human papillomavirus-16/18 AS04-adjuvanted vaccine in the United Kingdom. Vaccine. 2015;33:6884-91. PubMed
  5. Forinash AB, Yancey AM, Pitlick JM, Myles TD. Safety of the HPV Bivalent and Quadrivalent Vaccines During Pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:258-62. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter