Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Parathormon

Klassificering: 2

Preparat: Natpar, Preotact

ATC kod: H05AA03

Substanser: paratyroideahormon

Bedömning

Parathormon bör om möjligt inte användas av gravida kvinnor, då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att exponering skulle medföra någon risk för fosterskada.

Bakgrund

Parathormon används vid osteoporos hos postmenopausala kvinnor och som tilläggsbehandling vid hypoparatyreoidism. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering. Det är osannolikt att denna kroppsegna substans skulle kunna ge fosterskador.

Uppdaterat: 2017-09-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter