Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pasireotid

Klassificering: 2

Preparat: Signifor, Signifor®

ATC kod: H01CB05

Substanser: pasireotid, pasireotiddiaspartat, pasireotidembonat

Bedömning

Pasireotid skall inte ges till gravida kvinnor, om alternativ behandling är möjlig. Erfarenhet av användning under graviditet saknas. Om exponering skett i tidig graviditet är den eventuella riskökningen i det enskilda fallet knappast så stor att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Indikationen för somatostatinanalogen pasireotid är Cushings syndrom. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. Djurstudier har visat embryotoxicitet i höga doser men inga teratogena effekter.

Uppdaterat: 2018-09-24

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter