Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Passiflora incarnata (passionsblomma)

Klassificering: 2

Preparat: Pascoflair, Sedix

ATC kod: N05CM

Substanser: Passiflora incarnata (passionsblomma) torkad ört; torrt extrakt (3,5-5:1); etanol 60 %, Passiflora incarnata (passionsblomma) torkad ört; torrt extrakt (5-7:1); etanol 50 %, Passiflora incarnata (passionsblomma) ört, Passiflora incarnata (passionsblomma), ört, extrakt (6:1) metanol 60 %

Bedömning

Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel bör undvikas under graviditeten då deras kliniska effekt och säkerhet inte kan testas på ett tillfredsställande sätt, se nedan under Bakgrund. Detta gäller även produkter innehållande passiflora incarnata (passionsblomma) för vilka det saknas uppgifter om hur de skulle kunna påverka fostret. En eventuell riskökning i det enskilda fallet, är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har intagit passionsblomma i tidig graviditet.

Bakgrund

Generellt bör man avstå från att använda växtbaserade läkemedel och naturläkemedel under graviditeten. Produkterna har inte genomgått samma rigorösa studier av effekt och säkerhet som moderna läkemedel. De innehåller även ett stort antal olika ämnen och sammansättningen kan variera mycket mellan olika tillverkningssatser, beroende på t.ex växtplats, klimatvariation och skördetid. Det är särskilt viktigt att vara restriktiv med produkter som inte är godkända av Läkemedelsverket då de kan innehålla tillsatsämnen eller föroreningar som inte framgår av innehållsförteckningen.  För de flesta växtbaserade läkemedel är det inte heller möjligt att analysera eventuell fosterpåverkan med hjälp av det svenska Medicinska födelseregistret.

Extrakt av Passiflora incarnata (passionsblomma) innehåller en stor mängd olika kemiska ämnen och ingår i vissa växtbaserade läkemedel [1-3]. Passionsblomma används bland annat som lugnande medel och sömnmedel. Inga studier av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen och eventuella effekter på fostret kan inte bedömas. Passionsblomma har dock använts under flera hundra år och det är inte sannolikt att extraktet skulle ha en betydande teratogen effekt. Det finns dock uppgifter om att passionsblomma innehåller alkaloider som skulle kunna orsaka kontraktioner av livmodern men det är osäkert om tillräckligt höga halter finns i kommersiella preparat för att uppnå sådan effekt [1,2].

Observera att ovanstående bedömning av Passiflora incarnata avser de läkemedel som listas under rubriken preparat. Andra produkter kan innehålla ytterligare substanser som inte omfattas av denna granskning.

Uppdaterat: 2018-12-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2018-04-01

Referenser

  1. Briggs G, Freeman RK, Towers CV, Forinash AB. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 11th ed; 2017.
  2. Passionflower. Thomson Reuters Micromedex: Reprotox [www]. [cited 2018-07-09]. Reprotox
  3. Schaefer C, Peters P, Miller RK. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Academic Press, Elsevier; 2015.

Författare: Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter