Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Patiromer

Klassificering: 2

Preparat: Veltassa

ATC kod: V03AE09

Substanser: patiromersorbitexkalcium

Bedömning

Om möjligt skall användning av patiromer under graviditet undvikas då erfarenhet saknas av sådan behandling. Det är dock osannolikt att preparatet skulle kunna orsaka fosterskador då det endast verkar lokalt i magtarmkanalen.

Bakgrund

Patiomer används vid hyperkalemi genom att binda kalium lokalt i mag-tarmkanalen efter peroral tillförsel. Substansen utövar sin effekt lokalt och absorberas inte eller obetydligt systemiskt. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurstudier sågs ingen negativ fosterpåverkan eller förhöjd frekvens av fosterskador [1].

Uppdaterat: 2017-12-14

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. EMA. Assessment report: Veltassa 2017-05-18. Tillgänglig från: https://goo.gl/WEXtKb

Författare: Ulrika Nörby, Patrik Dreher Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter