Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pegademas

Klassificering: 1

Preparat: Adagen

ATC kod: L03AX04

Substanser: pegademas, pegademas (bovint)

Bedömning

Pegademas bör utan risk kunna användas under graviditet.

Bakgrund

Pegademas används som substitutionsterapi vid adenosindeaminasbrist hos patienter med allvarlig kombinerad immunbrist. Troligen kan ingen fosterskadande effekt finnas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett enda fall med denna exponering – barnet saknade missbildningsdiagnos, men var för tidigt fött.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter