Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pegaptanib

Klassificering: 2

Preparat: Macugen®

ATC kod: S01LA03

Substanser: pegaptanib

Bedömning

Pegaptanib bör inte användas av gravida kvinnor. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Pegaptanib används vid våt neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och ges som intravitreal injektion i ögat. Substansen blockerar aktiviteten hos vaskulär endotel tillväxtfaktor (VEGF-165).

Det systemiska upptaget är lågt. Pegaptanib bör trots det undvikas till gravida, då erfarenhet saknas. I djurförsök har pegaptanib haft negativa effekter på fosterutvecklingen vid mycket höga doser.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter