Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pegfilgrastim

Klassificering: 2

Preparat: Fulphila, Neulasta®, Pelgraz, Ziextenzo

ATC kod: L03AA13

Substanser: pegfilgrastim

Bedömning

Pegfilgrastim bör ,om möjligt, inte användas under graviditet. Erfarenheterna av användning i samband med graviditet är ringa men det finns ingen specifik misstanke om någon fosterskadande effekt. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är knappast så stor att det finns anledning till oro om en gravid kvinna har använt läkemedlet i tidig graviditet.

Bakgrund

Detta är ett injektionspreparat som innehåller granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF). Användningsområdet är främst i samband med malignitetsbehandling med cytotoxiska läkemedel vilka i samband med graviditet utgör det största problemet. Obetydlig erfarenhet med användning av pegfilgrastim under graviditet finns.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder uppgivit användning av pegfilgrastim.

Uppdaterat: 2016-05-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter