Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Peginterferon beta-1a

Klassificering: 2

Preparat: Plegridy

ATC kod: L03AB13

Substanser: peginterferon beta-1a

Bedömning

Peginterferon beta-1a bör om möjligt undvikas under graviditet då erfarenheten av sådan behandling är begränsad. En eventuell riskökning i det enskilda fallet är dock förmodligen inte så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Peginterferon beta-1a är ett pegylerat interferon (protein) som binds till typ I-interferonreceptorn vilket leder till minskad inflammatorisk aktivitet. Den exakta verkningsmekanismen är inte klarlagd [1-2]. Peginterferon beta-1a är godkänt för behandling av multipel skleros. De rapporter som finns av behandling till gravida, visar ingen signifikant ökad risk för negativ fosterpåverkan. Tillgängliga data är dock fortfarande begränsade och svåra att dra slutsatser från [3-6]. I djurförsök har substansen orsakat ökning av missfall vid doser högre än de rekommenderade till människa.

Uppdaterat: 2016-10-31

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Plegidry. Assessment Report 2014-05-22. https://goo.gl/3V51Y6
  2. FDA. Plegidry. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review 2013-05-15. https://goo.gl/QDJ0u3
  3. Coyle PK, Sinclair SM, Scheuerle AE, Thorp JM, Albano JD, Rametta MJ. Final results from the Betaseron (interferon β-1b) Pregnancy Registry: a prospective observational study of birth defects and pregnancy-related adverse events. BMJ Open. 2014;4:e004536. PubMed
  4. Sandberg-Wollheim M, Alteri E, Moraga MS, Kornmann G. Pregnancy outcomes in multiple sclerosis following subcutaneous interferon beta-1a therapy. Mult Scler. 2011;17:423-30. PubMed
  5. Sandberg-Wollheim M, Frank D, Goodwin TM, Giesser B, Lopez-Bresnahan M, Stam-Moraga M et al. Pregnancy outcomes during treatment with interferon beta-1a in patients with multiple sclerosis. Neurology. 2005;65:802-6. PubMed
  6. Thiel S, Langer-Gould A, Rockhoff M, Haghikia A, Queisser-Wahrendorf A, Gold R et al. Interferon-beta exposure during first trimester is safe in women with multiple sclerosis-A prospective cohort study from the German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry. Mult Scler. 2016;22:801-9. PubMed

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter