Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pegvisomant

Klassificering: 2

Preparat: SOMAVERT®

ATC kod: H01AX01

Substanser: pegvisomant

Bedömning

Pegvisomant bör inte användas under graviditet. Om exponering skett finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Pegvisomant är en selektiv GH-receptor antagonist och används vid behandling av akromegali. Det finns ingen erfarenhet av användning under graviditet och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering. Man kan inte utesluta att en påverkan på fosterutvecklingen skulle kunna ske varför användning under graviditet bör undvikas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder har rapporterat användning av pegvisonant under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter