Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Penciklovir

Klassificering: 1

Preparat: Vectatone, Vectavir®

ATC kod: D06BB06

Substanser: penciklovir

Bedömning

Penciklovir kan vid utvärtes bruk utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Penciklovir har en virushämmande effekt och används uteslutande för utvärtes bruk. Absorptionen är försumbar och substansen kan troligtvis inte förorsaka fosterskador om det används under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 168 barn, vars mödrar uppgivit användning av penciklovir i tidig graviditet. Tre av barnen hade någon missbildningsdiagnos mot tre-fyra förväntade. Två av barnen hade kammarseptumdefekter, och det tredje barnet hade en form av hypospadi.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter