Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Penicillamin

Klassificering: 2

Preparat: Artamin, Atamir, Cupripen, Distamine, Metalcaptase, Penicillamine

ATC kod: M01CC01

Substanser: penicillamin

Bedömning

Användning av penicillamin under graviditeten är förenat med en måttlig risk för fosterpåverkan, främst i form av en cutis laxa. Om möjligt bör användning av penicillamin under graviditet undvikas eller i varje fall bör penicillamin ges i lägsta möjliga dos. Om exponering skett i tidig graviditet bör om möjligt behandlingen avbrytas varvid skaderisken borde minska. Användning av penicillamin i tidig graviditet är knappast skäl att diskutera ett avbrytande graviditeten.Risken för skada är relativt måttlig och tillståndet – om barnet överlever – är reversibelt.

Bakgrund

Penicillamin påverkar kollagenbildningen i fostret och kan leda till olika skador, främst cutis laxa. Detta tillstånd, som medför hög mortalitet, normaliseras så småningom. Risken har skattats till 4-5% i vissa material, i andra så pass låg som 1-2%. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 17 barn vars mödrar angivit användning av penicillamin i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Sternlieb I Wilson's disease and pregnancy. Hepatology 2000;31:531-2. PubMed
  2. Endres W. D-penicillamine in pregnancy--to ban or not to ban? Klin Wochenschr 1981;59:535-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.