Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Penicillinallergitest

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: penicillinallergitest

Bedömning

Testning för penicillinallergi kan utföras under graviditet utan någon ökad risk för fosterskada.

Bakgrund

Testpreparatet för allergitest för penicillin innehåller huvudallergenet för bensylpenicillin. Det finns ingen möjlighet att testning med detta allergen kan orsaka en fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon sådan exponering förekommit i Sverige.

Uppdaterat: 2013-06-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter