Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pentamidin

Klassificering: 2

Preparat: Pentacarinat, Pentam

ATC kod: P01CX01

Substanser: pentamidin, pentamidindiisetionat

Bedömning

Användning av pentamidin under början av graviditeten bör endast ske på strikt indikation. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Pentamidin används som profylax och behandling av pneumocystis carinii-pneumoni hos AIDS-patienter och exponering av gravida patienter är ovanligt. Behandlingen ges med intravenös infusion medan profylax utförs genom inhalation av aerosol. Erfarenheten av behandling under graviditet är ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast fyra barn vars mödrar uppgivit användning av pentamidin – det ena barnet hade polydaktyli av fingrar.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter