Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pentosanpolysulfat

Klassificering: 1

Preparat: elmiron, Elmiron, Elmiron Ortho Mcneil Janssen, SP-54 PPS

ATC kod: C05BA04, G04BX15

Substanser: pentosanpolysulfat, pentosanpolysulfatnatrium

Bedömning

Pentosanpolysulfat kan användas under graviditet.

Bakgrund

Pentosanpolysulfat är en heparinoid som används bland annat vid tromboemboliska tillstånd och vid interstitiell cystit. Det finns ingen orsak att tro att användning under tidig graviditet skulle medföra någon risk för fosterskada.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder har anmält användning av pentosanpolysulfat.

Uppdaterat: 2013-11-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.