Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pentostatin

Klassificering: 3

Preparat: Nipent, Nipent Hospira

ATC kod: L01XX08

Substanser: pentostatin

Bedömning

Pentostatin skall inte användas under graviditet. Djurstudier tyder på att substansen kan orsaka allvarliga fosterskador. Om exponering skett i tidig graviditet bör en diskussion föras om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Pentostatin är ett cytostatikum med primär användning vid hårcellsleukemi. Inga rapporter om användning under graviditet har kunnat lokaliseras. Djurexperimentellt har medlet en stark embryoletal effekt och är teratogent på många organsystem inklusive CNS. Pentostatin har i laboratorieförsök även visats vara mutagent och kunna orsaka kromosomskador. Det är i så fall en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter