Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pentoxifyllin

Klassificering: 2

Preparat: Pentoxifyllin Ratiopharm, Pentoxifyllin-ratiopharm, Trental, Trental 400, Trental sanofi-aventis Denmark A/S, Trental Takeda, Trental UAB Sanofi-Aventis Lietuva

ATC kod: C04AD03

Substanser: pentoxifyllin

Bedömning

Det är osannolikt att användning av pentoxifyllin under graviditet kan innebära någon risk för fosterskada. Erfarenheten av användning under graviditet är dock ringa. Om användning skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Pentoxifyllin är en vasodilator. I en studie tyckte man sig se ett samband mellan användning av vasodilatorer (39 fall) och missbildningar men detta har aldrig bekräftats. Inga rapporter om användning av pentoxifyllin under graviditet har återfunnits i litteraturen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall, där modern uppgivit användning av pentoxifyllin.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.