Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pentoxiverin

Klassificering: 2

Preparat: Toclase, Toclase Toux Seche Sans Sucre

ATC kod: R05DB05

Substanser: pentoxiverin, pentoxiverinhydroklorid, pentoxiverinvätecitrat

Bedömning

Det finns begränsade data om användning av pentoxiverin under graviditet. Preparatet kommer att användas i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk.

Bakgrund

Det finns begränsade data om användning av pentoxiverin under graviditet. Preparatet kommer att användas i samband med virusinfektioner, vilka i sig kan innebära en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 128 barn,vars mödrar rapporterat användning i tidig graviditet av pentoxiverin. Fyra barn hade en missbildningsdiagnos mot 2-3 förväntade: ett hade gomspalt, ett hade ventrikelseptumdefekt, ett förmaksseptumdefekt med öppetstående ductus arteriosus och ett barn hade pes equinovarus.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter