Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pergolid

Klassificering: 2

Preparat: Parkotil, Pergolid Hexal, Pergolid HEXAL®, Pergolid Rathiopharm, Pergolida, Permax

ATC kod: N04BC02

Substanser: pergolid, pergolidmesilat

Bedömning

Inget är känt om pergolids eventuella fosterskadande effekter och exponering under graviditet bör undvikas. Om användning skett  i tidig graviditet, är dock en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Pergolid är en dopaminantagonist som har använts vid hyperprolaktinemi och vid parkinsonism. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas till stor del [1] och i det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-11-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. De Mari M, Zenzola A, Lamberti P. Antiparkinsonian treatment in pregnancy. Mov Disord. 2002;17(2):428-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.