Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Peritonealdialysvätskor

Klassificering: 1

Preparat: balance 1.5 % glucose 1.25 mmol/l calcium, balance 1.5 % glucose 1.75 mmol/l calcium, balance 2.3 % glucose 1.25 mmol/l calcium, balance 2.3 % glucose 1.75 mmol/l calcium, balance 4.25 % glucose 1.25 mmol/l calcium, balance 4.25 % glucose 1.75 mmol/l calcium, bicaNova 1,5% Glucose, bicaNova 2,3% Glucose, bicaNova 4,25% Glucose, bicaVera 1,5% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, bicaVera 1,5% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, bicaVera 2,3% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, bicaVera 2,3% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, bicaVera 4,25% Glucose, 1,25 mmol/l Calcium, bicaVera 4,25% Glucose, 1,75 mmol/l Calcium, bicaVera Ca 1,25 mmol, Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml, Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml, Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml, Dianeal PD4 med Glucos 13,6 mg/ml, Dianeal PD4 med Glucos 22,7 mg/ml, Dianeal PD4 med Glucos 38,6 mg/ml, Extraneal, Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror, Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror Clear-Flex, Physioneal 35 Glucose, Physioneal 35 Glucose Clear-Flex, Physioneal 40 Glucose, Physioneal 40 Glucose Clear-Flex, Selutrio 10, Selutrio 40

ATC kod: B05DA, B05DB

Substanser: alanin, arginin, argininhydroklorid, DL-metionin, fenylalanin, glukos, glukosmonohydrat, glycin, histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, ikodextrin, isoleucin, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, leucin, lysin, lysinacetat, lysinhydroklorid, lysinmonohydrat, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, metionin, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, natriumvätekarbonat, prolin, serin, treonin, tryptofan, tyrosin, valin

Bedömning

Peritonealdialys kan genomföras under graviditet utan tanke på risk för fosterskada.

Bakgrund

Isotona eller hypertona vätskor, eventuellt med glukos, används vid peritonealdialys. Det finns ingen orsak att tro att medlen kan ogynnsamt påverka graviditet eller fosterutveckling. I det svenska Medicinska födelseregistret finns två barn, vars mödrar uppgivit exponering för peritonealdialysvätska under tidig graviditet – inget av barnen hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.