Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Permetrin

Klassificering: 1

Preparat: Nix, Nix®, Permethrin

ATC kod: P03AC04

Substanser: permetrin

Bedömning

Permetrin kan användas för utvärtes behandling under graviditet.

Bakgrund

Permetrin används som kräm eller schampo för behandling mot löss eller skabb. Systemisk absorption är låg och det är inte sannolikt att någon fosterskadande effekt kan uppstå. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering uppgiven för permetrin.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter