Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pilokarpin

Klassificering: 2

Preparat: Fotil, Fotil forte, Isopto®-Pilokarpin, Pilocarpina Farmigea, Pilocarpine, Pilokarpin APL, Pilokarpin Trimb, Salagen, Salagen®

ATC kod: N07AX01, S01EB01, S01ED51

Substanser: pilokarpin, pilokarpinhydroklorid, pilokarpinnitrat

Bedömning

Viss försiktighet vid användning av höga doser systemiskt pilokarpin under graviditet kan rekommenderas. Ögondroppar med pilokarpin kan förmodligen användas under graviditet utan någon riskökning för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Pilokarpin tabletter används vid xerostomi efter bestrålning samt vid Sjögrens syndrom. Det finns i litteraturen inga säkra iakttagelser att kolinerga läkemedel, inklusive pilokarpin, skulle vara humanteratogena men epidemiologiska undersökningar saknas. Förändringar har setts hos djurfoster vid hög dosering men relevansen för människa är tveksam.

Pilokarpin i ögondroppar i terapeutiska doser kan troligen användas utan någon risk för fosterskada, men överdriven användning bör undvikas eftersom viss absorbtion kan ske.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre barn vars mödrar rapporterat användning av pilokarpin systemiskt, barnen saknade missbildningsdiagnos. Vidare fanns det 13 barn vars mödrar uppgivit användning av pilokarpin ögondroppar – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.