Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pimekrolimus

Klassificering: 1

Preparat: Elidel, Elidel®

ATC kod: D11AH02

Substanser: pimekrolimus

Bedömning

Behandling med pimekrolimus salva ökar inte risken för fostret, vid normal användning.

Bakgrund

Pimekrolimus används som alternativ till steroidbehandling vid atopiskt eksem. Inget är känt om användning under graviditet. Systemisk absorption är obetydlig och risk för fosterskador är därför troligen ringa.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering uppgiven – barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter