Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Piracetam

Klassificering: 2

Preparat: Geratam, Nootrop, Nootropil

ATC kod: N06BX03

Substanser: piracetam

Bedömning

Behandling med piracetam under graviditet bör undvikas, då erfarenheten av sådan behandling är obetydlig.

Bakgrund

Piracetam har som indikation kortikal myoklonus och användning under graviditet måste vara sällsynt och ofta kombinerad med antiepileptika, vilka i sig innebär en viss ökad risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två fall med denna exponering. Barnen saknade missbildningsdiagnoser.

Uppdaterat: 2015-07-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter