Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pirenzepin

Klassificering: 2

Preparat: Gastrozepin

ATC kod: A02BX03

Substanser: pirenzepin

Bedömning

Erfarenheter av pirenzepinanvändning under graviditet saknas. För säkerhets skull bör därför användning av pirenzepin i tidig graviditet undvikas, men om exponering skett finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Föga är känt om användning av pirenzepin under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen uppgift om exponering för substansen. Pirenzepin har spasmolytisk effekt och minskar sekretionen från magslemhinnan. Det finns ingen orsak att substansen skulle vara fosterskadande, men i avsaknad av erfarenheter bör användning under graviditet undvikas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns ingen kvinna som angivit att hon använt pirenzepin under graviditeten.

Uppdaterat: 2018-01-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter