Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pizotifen

Klassificering: 2

Preparat: SANDOMIGRAN, Sandomigrin, Sandomigrin®

ATC kod: N02CX01

Substanser: pizotifen, pizotifenhydroklorid, pizotifenmalat

Bedömning

Även om kunskapen om användning av pizotifen under graviditet är begränsad, finns ingen orsak att tro att medlet skulle vara fosterskadande. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Pizotifen används främst vid profylaktisk långtidsbehandling för migrän och Hortons huvudvärk. Preparatet har inte satts i samband med någon ökad risk för fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 89 barn, vars mödrar angivit användning av pizotifen i tidig graviditet. Fyra av barnen hade någon missbildning mot två förväntade. Ett barn hade hydrocefali, ett en förmakseptumdefekt, ett en pes equinovarus, och två barn hade fotfelställningar. Missbildningsfrekvensen var således något, men inte anmärkningsvärt, hög, och beror sannolikt på slumpen.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter