Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Plerixafor

Klassificering: 3

Preparat: Mozobil

ATC kod: L03AX16

Substanser: plerixafor

Bedömning

Plerixafor bör undvikas under gravidiet. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. Medlet är teratogent i djurförsök. Om exponering skett under tidig graviditet finns skäl att diskutera graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Plerixafor inducerar leukocytos och ökar nivån av cirkulerande hematopoetiska progenitorceller. Medlet används tillsammans med G-CSF för att förbättra mobilisering av hematopoietiska stamceller till perifert blod inför autolog transplantation hos patienter med lymfom och multipelt myelom. Substansen har även en stark bindning till ett antal olika receptorer i centrala och perifera nervsystemet.

Inga adekvata kliniska studier av behandling under graviditet finns. Plerixafor är teratogent i djurförsök och har även andra reproduktionstoxikologiska effekter. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter