Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Podofyllotoxin

Klassificering: 2

Preparat: Condylin, Condyline, Condyline®, Wartec®

ATC kod: D06BB04

Substanser: podofyllotoxin

Bedömning

Lokal podofyllotoxinbehandling under graviditet skall för säkerhets skull undvikas. Men om exponering skett under tidig graviditet innebär detta med all sannolikhet ingen större risk för fostret. Det finns alltså inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Podofyllotoxin är ett cellgift som vid systemisk administrering till djur kan ge missbildningar. I terapeutiskt bruk används podofyllotoxin endast lokalt för behandling av kondylom och det är inte sannolikt att så mycket substans absorberas och går över till fostret så att en fosterskada skulle kunna ske.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 44 barn vars mödrar uppgivit användning av podofyllotoxin lokalt i tidig graviditet. Ett av barnen hade en katarakt.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter