Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polikresulen

Klassificering: 2

Preparat: Albothyl, Vagothyl, Vagothyl Litauen

ATC kod: G01AX03

Substanser: polikresulen

Bedömning

Inga uppgifter om användning under graviditet och påverkan på foster av polikresulen finns, och eventuell användning bör därmed ske med försiktighet. Eftersom polikresulen administreras lokalt borde det dock inte finnas någon risk för fostret vid begränsad användning på huden. Medlet bör inte användas i vagina under graviditet bland annat på grund av den kraftigt adstringerande effekten.

Bakgrund

Polikresulen används som en blodstillande och desinficerande substans för lokal applikation. Uppgifter om absorption och därav följande systemisk toxicitet är begränsad. I det Svenska Medicinska födelseregistret finns 11 barn som exponerats för polikresulen under graviditeten, inget hade någon missbildning.

Uppdaterat: 2013-08-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter