Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Polymyxin B – lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Polytrim, Terracortril med polymyxin B, Terracortril med Polymyxin B, Terra-Cortril med polymyxin B, Terracortril® med Polymyxin B, Terramycin®-polymyxin B, Terramycin-Polymyxin B

ATC kod: D06AA03, S01AA20, S01AA30, S03CA04

Substanser: polymyxin B, polymyxin B sulfat

Bedömning

Polymyxin B kan användas lokalt utan risk under graviditet.

Bakgrund

Polymyxin B används vid lokalbehandling som ögondroppar tillsammans med neomycin, som ögon/örondroppar eller salva tillsammans med oxitetracyklin och hydrokortison eller som salva för hudinfektioner tillsammans med oxitetracyklin.

Använt på detta sätt är en påverkan på fostret osannolik. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 35 barn till mödrar med uppgiven användning av polymyxin B vid ögon/öronbehandling via preparatet Terracortril med polymyxin B. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Polymyxin B finns även för parenteral tillförsel, se detta dokument.

Uppdaterat: 2013-12-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.